Cynnigion

Ewch â'ch tocyn Loteri Cenedlaethol i'n siopau amgueddfa am ostyngiad o 20% rhwng 5-13 Mehefin 2021.

Mae pob tocyn Loteri Cenedlaethol yn cefnogi gwaith gwych Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Maen nhw wedi ein helpu i greu

hanes yn Sain Ffagan, creu canllaw adnabod newydd ar gyfer malwod dŵr croyw, adfer offer weindio Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru - a llawer mwy.

I ddweud 'diolch o galon' i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, cewch 20% o ostyngiad yn ein siopau amgueddfa rhwng y 5-13 Mehefin. Dangoswch eich tocyn Loteri Genedlaethol wrth y til i gael eich gostyngiad.

Darllen y Telerau ac Amodau llawn.