Swyddfa'r Wasg

Cystadlaethau


Tocynnau i noson agoriadol 'Loving Vincent'

Mae 'Loving Vincent' yn ffilm gyffrous newydd ac arloesol. Mae'n olrhain bywyd - a marwolaeth - yr artist byd enwog. Hon yw'r ffilm gyntaf erioed i gael ei pheintio yn gyfangwbl, gyda phob golygfa wedi ei pheintio ag olew yn steil yr artist.

Am gyfle i fynd i noson agoriadol y ffilm a sesiwn cwestiwn ac ateb byw yn sinema Showcase, Nantgarw, ar y 9ed o Hydref: atebwch y cwestiwn canlynol a'i anfon i ni ar twitter, neu facebook.

Pa baentiad gan Van Gogh sydd yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Cofiwch dagio @amgueddfacymru i wneud yn siwr ein bod yn gweld eich ateb! Dyddiad cau y gystadleuaeth yw'r 5ed o Hydref. Telerau ac amodau llawn.

Swyddfa'r Wasg