Cystadlaethau

Ewch â'ch tocyn Loteri Cenedlaethol i'n siopau amgueddfa am ostyngiad o 20% rhwng 23 Tachwedd - 1 Rhagfyr

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae pob tocyn Loteri Cenedlaethol yn cefnogi gwaith gwych Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Maen nhw wedi ein helpu i greu hanes yn Sain Ffagan, creu canllaw adnabod newydd ar gyfer malwod dŵr croyw, adfer offer weindio Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru - a llawer mwy.

I ddweud 'diolch o galon' i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, cewch 20% o ostyngiad yn ein siopau amgueddfa rhwng y 23 Tachwedd - 1 Rhagyfr. Yn ogystal a hyn mae 50% o ostyngiad ar y profiad realiti rhithwir Antur: Y Ddaear yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Dangoswch eich tocyn Loteri Genedlaethol wrth y til i gael eich gostyngiad.

Darllen y Telerau ac Amodau llawn.