Swyddfa'r Wasg

Cystadlaethau

Ewch â'ch tocyn Loteri Cenedlaethol i'n siopau amgueddfa am ostyngiad o 20% rhwng 11-17 Rhagfyr

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae pob tocyn Loteri Cenedlaethol yn cefnogi gwaith gwych Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Maen nhw wedi ein helpu i greu hanes yn Sain Ffagan, gweithio gyda gwirfoddolwyr i adeiladu tai crwn o'r Oes Haearn, a darparu gofodau dysgu i blant ysgol o hyd a lled Cymru - a llawer mwy.

I ddweud 'diolch o galon' i holl chwaraewyr y Loteri Geneldaethol, cewch 20% o ostyngiad yn ein siopau amgueddfa rhwng y 11-17 Rhagfyr. Dangoswch eich tocyn Loteri Genedlaethol wrth y til i gael eich gostyngiad.

Darllen y Telerau ac Amodau llawn.

Swyddfa'r Wasg