Ffotograffiaeth Hanesyddol

Y Mudiad Pleidlais i Fenywod

Yn ystod dau ddegawd cyntaf yr 20fed ganrif gwelwyd twf cyflym ledled y Deyrnas Unedig mewn ymgyrchu dros yr hawl i fenywod bleidleisio. Erbyn 1912-13, Mudiad Pleidlais i Fenywod Caerdydd a'r Cylch oedd y gymdeithas fwyaf o'i bath y tu allan i Lundain. Gwelir aelodau'r Gymdeithas yma ar Bererindod y Gymdeithas Pleidlais i Fenywod ym Mharc Cathays, Caerdydd ym 1913.