Ffotograffiaeth Hanesyddol

Coed Nodedig

Mae'r casgliad hwn yn dyddio o'r 1890au i ganol y 1930au. Mae llawer o'r coed a welir yn y delweddau yn dal i sefyll heddiw. Mae'r ffotograffau hyn yn darparu data hanesyddol ar gyfer cofnodion botanegol, gan roi gwybodaeth am faint ac uchder y coed pan dynnwyd y llun.