Gaeaf gydag Amgueddfa Cymru

Wrth i'r tywydd oeri, beth am gadw'n gynnes gyda rhai o weithgareddau cyffrous Amgueddfa Cymru?

Mae digonedd i'ch diddanu – llwybrau gaeafol i'r teulu yn ein saith amgueddfa genedlaethol, carolau yn y capel yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a bydd Siôn Corn yn galw draw i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Cefnogir y digwyddiadau teuluol gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Edrychwch ar y rhestr isod a dechrau cynllunio gaeaf i’w gofio.

Ydych chi'n chwilio am anrheg arbennig y Nadolig hwn? Beth am anrheg Nadolig ac un o'n hamperi Nadolig arbennig, unigryw?

Rhowch ysbrydoliaeth yn rhodd y Nadolig hwn gydag Aelodaeth Amgueddfa Cymru! Rhowch flwyddyn o fuddion i ffrind neu berson annwyl yn nheulu Cymru o amgueddfeydd cenedlaethol. Ar gyfer y cynnig cyfyngedig hwn ac i ddiolch i chi am eich cefnogaeth mae'r Anrheg Aelodaeth Deuluol yn cynnwys rhodd arbennig am ddim.
Mae Aelodaeth yn anrheg Nadolig delfrydol ac yn cael eu danfon yn syth i'r drws mewn blwch rhodd.

Gweithgareddau