Yn gofalu am eich Amgueddfa

Yn gofalu am eich Amgueddfa: Amgueddfa Lleng Rhufeinig Cymru

Rydyn ni wrthi’n atgyweirio to’r Amgueddfa.

Mae’n waith hanfodol fydd yn ein gallugoi i gadw’r drysau ar agor i’n hymwelwyr a diogelu’r casgliadau Rhufeinig cenedlaethol.

Rydyn ni’n gobeithio cwblhau’r gwaith erbyn Hydref 2019 pan fydd yr amgueddfa’n ail-agor.

Mae’r Amgueddfa'n parhau i gynnig ei darpariaeth ddysgu ffurfiol, ac ers mis Medi wedi croesawu 12,035 o ddisgyblion i Sesiynau Addysg!

Ffoniwch 029 2057 3546 i drefnu.

Rydyn ni hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid yng Nghaerllion er mwyn parhau i gynnig cymaint ag sy’n bosibl i’r gymuned leol.

Beth yn union yw’r gwaith sy’n cael ei wneud?

Mae cwmni Henstaff Construction yn ail osod yr hen do gydag un newydd. Maen nhw hefyd yn gwneud gwaith ar y systemau awyru a goleuo.

Pam bod cynnal a chadw’n bwysig?

Mae’n rhaid i ni drwsio’r to er mwyn diogelu’r casgliadau cenedlaethol.

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn ymchwilio, cadw ac arddangos hanner miliwn o wrthrychau o geiri Rhufeinig Caerllion (Isca), Brynbuga (Burrium) a'r cyffiniau. Mae'n gasgliad o bwys rhyngwladol sy'n cynnig tystiolaeth am fywyd mewn dau safle milwrol Rhufeinig, yn ogystal â bywyd yn yr aneddiadau sifil a dyfodd o'u hamgylch.

@romancaerleon #gofalamgueddfa

Gyda’ch cymorth chi…Welsh Government logo

Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn gofalu am eich Amgueddfa