Athrawon

Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Cystadleuaeth 2019/20 ar agor nawr - gweler y llythyr isod.

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cael y mwyaf o’ch ymweliad â’r Amgueddfa Wlân Genedlaethol

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Dewch i ymweld â’r Amgueddfa am y diwrnod i archwilio’r posibiliadau thematig. Bydd y sesiwn yn cynnwys taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa a’i hadnoddau addysg, a blas ar y sesiynau i ysgolion. Mae hefyd yn cynnwys cyfle i gynnig adborth a chyfrannu at ddarpariaeth yr Amgueddfa yn y dyfodol.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Technegau Tecstilau

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Gellir cynnig y cwrs hanner diwrnod/diwrnod hwn fel HMS ysgol gyfan neu ar gyfer grŵp o athrawon tecstilau/celf/crefft. Mae’r sesiwn ymarferol yn archwilio technegau tecstilau fel ffeltio, defnyddio cwyr, gwehyddu a chwiltio, yn seiliedig ar ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cwricwlwm Cymreig. Gellir ei gynnal yn yr Amgueddfa neu yn eich ysgol – cysylltwch â ni am gostau.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Dan arweiniad athro

Adnodd ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

An online resource for Welsh learners at Mynediad,Sylfaen, Canolradd and Uwch levels. Gwau Geiriau encourages learners to visit the National Wool Museum and use its displays and resources to enhance the Welsh learning experience. Find out more about the Welsh Woollen Industry whilst improving language skills.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Milwyr yn ymadfer mewn gwisg ffansi mewn ysbyty anhysbys yn Sir Gaerfyrddin.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.