Gwnewch eich llwy garu digidol eich hun

Yn ôl y traddodiad byddai dynion ifanc yn gwneud llwyau caru o un darn o bren, ac yn eu rhoi i'w cariadon fel arwydd o'u cariad. Gwnewch eich llwy garu eich hun ac ebostiwch hi at rhywun arbennig.

1 Tynnwch symbol draw i'ch llwy garu

Angor

Diogelwch, Sefydlogrwydd, cartref a'r awydd i fwrw gwreiddiau.

Aderyn

Adar Cariad.

Aderyn

Aderyn Cariad.

Siapiau Atalnod

Arwyddion Enaid.

Diamwnt/Twll y clo

Cyfoeth a lwc dda/ Gartref gyda'n gilydd, mae fy nhŷ i yn dŷ i ti hefyd, a diogelwch.

Calon

Rhoddaf fy nghalon i ti a chariad gwirioneddol.

Ceffyl

Olwyn

Cynnal rhywun yr ydych yn ei garu.

2 Anfon eich llwy garu

Please drag a symbol to your lovespoon first.

lovespoon top
Drop symbols here
lovespoon spoon