Cylchlythyr Cefnogwyr

Yma fe welwch gopïau o’n cylchlythyr cefnogwyr, sy’n cael ei ddosbarthu’n chwarterol i rhanddeiliaid Amgueddfa Cymru. Mae’r cylchlythyr yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ein gwaith ac yn dathlu ein gweledigaeth o ysbrydoli pobl, newid bywydau.

Gorffennaf 2019

Cylchlythyr Cefnogwyr – Gorffennaf 2019 (PDF)