Pasg yn Amgueddfa Cymru

Baner gyda chefndir gwyn, arno mae amrwyiaeth o ddelweddau yn cynnwys wyau pasg melyn gyda streip gwyrdd ynghyd a blodau oren a porffor

Beth am fentro allan dros y Pasg i fwynhau, digwyddiadau a gweithgareddau a'n hamgueddfeydd cenedlaethol.

Mae yma rywbeth i bawb, gan gynnwys Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa ym mhob un o’n saith safle, CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan. marchnadoedd, cinio Sul, crefftau, cerddoriaeth, danteithion blasus yn ein caffis a'n bwytai yn ogystal ag amrywiaeth o anrhegion a theganau Pasg gan gyflenwyr annibynnol o Gymru.

Caiff ein digwyddiadau i deuluoedd eu cefnogi gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Edrychwch ar y rhestr isod a dechrau cynllunio Pasg i’w gofio!

Cofiwch fod Aelodaeth Amgueddfa Cymru yn ffordd wych o gefnogi’r amgueddfeydd – mae’n cynnwys mynediad am ddim i arddangosfeydd sydd â thâl mynediad, gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig, a gostyngiad yn ein caffis a’n siopau.

Gweithgareddau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Wlan Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru