Cronfa ddata radiocarbon Cymru a'r Gororau

Nod y crynodeb hwn yw cynnwys yr holl ddyddiadau radiocarbon a gofnodwyd o Gymru a'r Gororau. Mae'n cynnwys dros 11,000 o gofnodion sy'n ymwneud â thros 4,800 o nodiadau mewn 1,260 o gyhoeddiadau.

Datblygwyd y gronfa ddata'n wreiddiol fel dull ymchwil i'w ddefnyddio'n fewnol yn Amgueddfa Cymru. Bellach mae ar gael am ddim o dan drwydded Creative Commons (gweler Amodau a thelerau).

Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am yr adnodd hwn o dan y penawdau canlynol:

Cefndir
Cefndir Hanes y project, ei gwmpas daearyddol, ffynonellau a ddefnyddiwyd a chydnabyddiaeth.

Cronfa data
Cronfa ddata Cefndir y gronfa ddata, gan gynnwys y meysydd sydd ynddo, amodau a thelerau darparu a sut i gael copi.

Dadansoddiadau
Enghreifftiau o'r mathau o wybodaeth y gellir eu creu o'r gronfa ddata.

Caer-went, Casnewydd - Ail-greu'r dref Frythonig-Rufeinig.

Caer-went, Casnewydd

Ail-greu'r dref Frythonig-Rufeinig.

Cofnodwyd tri ar ddeg o ddyddiadau ar gyfer claddu pobl yn y dref neu gerllaw'r dref.

Olion traed mesolithig.Olion traed mesolithig

Aber-wysg, Casnewydd

Olion traed mesolithig.

Nodwyd y dyddiad trwy ddadansoddi'r mawn oedd drostynt

Cerfiadau mesolithig.

Rhuddlan, Sir Ddinbych

Cerfiadau mesolithig.

Cofnodwyd dau ddyddiad radiocarbon o'r safle hwn.

Ail-lunio'r fryngaer o'r Oes Haearn.

Twyn-y-Gaer, Sir Fynwy

Ail-lunio'r fryngaer o'r Oes Haearn.

Un dyddiad radiocarbon sydd wedi'i gofnodi o'r safle hwn.