Cronfa ddata

Gofyn am gronfa ddata

Mae cronfa ddata Radiocarbon Cymru a'r Gororau yn cael ei dosbarthu fel taenlen, a grëwyd gan ddefnyddio Microsoft Excel 2002, er y gallai fformatau eraill fod ar gael ar gais. Os ydych chi wedi darllen a derbyn yr Amodau a thelerau, gellir cael copi trwy anfon e-bost at:

steve.burrow@amgueddfacymru.ac.uk

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys nodyn yn rhoi crynodeb o sut byddwch chi'n defnyddio'r gronfa ddata am y gall hynny helpu gyda'n cynlluniau i ddatblygu'r gronfa ddata yn y dyfodol.

Noder, mae'r project yn cadw'r hawl i ddefnyddio elfennau o'ch neges e-bost mewn deunydd hyrwyddo yn y dyfodol.

Pam nad yw'r gronfa ddata ar-lein?

Mae cronfeydd data ar-lein fel arfer yn caniatáu i ddefnyddwyr allu cael hyd i ddarn bach o ddata ar y tro ac mae'n aml yn anodd llwytho'r data hwnnw i feddalwedd ddadansoddol. Gan fod hon yn gronfa ddata y gellir ei deall dim ond trwy gael hyd i lawer iawn o wybodaeth fe'i darperir ar ffurf taenlen.