Athrawon

Am ddim Yn yr ysgol

Adnoddau Athrawon i'r Orielau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Pecyn Oriel Cymru

Pecyn Byw a Bod

Pecyn Gweithdy

Nod yr adnodd hwn dan arweiniad athro ar gyfer ysgolion yw helpu athrawon ac arweinwyr grŵp eraill i drefnu ymweliad llwyddiannus. Mae’r orielau yn amrywiol, ac yn cwmpasu pob math o bynciau gwahanol o fewn y cwricwlwm.

Mae yna pecyn ar gyfer y tair oriel newydd yn Sain Ffagan – Cymru, Byw a Bod, a Gweithdy.

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn y pecyn er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n cynnwys cysylltiadau i arddangosfeydd arall o fewn yr Amgueddfa ac hefyd i’r adeiladau hanesyddol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybrau Llafar - Adnodd i Ddysgwyr Cymraeg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Clawr Llwybrau Llafar

Llwybrau Llafar yn Ysgol Maestir

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Dewch i ymweld a'r adeiladau hanesyddol gyda chyfle i ymarfer eich Cymraeg. Mae'r adnodd yma wedi cael eu creu ar y cyd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac wedi ei anelu at ddysgwyr Cymraeg o bob lefel.

 

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cystadleuaeth 2019/20 ar agor nawr - gweler y llythyr isod.

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Bywyd bob dydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i brofi bywyd plentyn ysgol yn y 1890au a dysgu sut mae cyflwyno gwers fel athro o Oes Fictoria. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ysgol Maestir’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Ymweliadau rhagflas

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffoniwch ni i drefnu ymweliad rhagflas i drafod a chynllunio sut i wneud yn fawr o’ch ymweliad â Sain Ffagan.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Milwyr yn ymadfer yn eu 'lifrai ysbyty glas' yn Ysbyty VAD y Groes Goch Sain Ffagan, a sefydlwyd ar dir Castell Sain Ffagan.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.