Athrawon

Noson Agored i Athrawon

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad i athrawon Ysgolion Cynradd.

Dewch i weld ein Canolfan Ddysgu Weston newydd sbon ar ôl y gwaith ail-ddatblygu.

Cyfle i gwrdd â’r tîm addysg ac i ddarganfod y wledd o weithdai sydd ar gael ar gyfer eich ysgol.

Am wybodaeth bellach, neu i arbed lle, cysylltwch â addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3424.

Dyddiadau: 20 Medi 2017
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Bywyd bob dydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i brofi bywyd plentyn ysgol yn y 1890au a dysgu sut mae cyflwyno gwers fel athro o Oes Fictoria. Rhaid i athrawon sydd am archebu’r sesiwn ‘Ysgol Maestir’ dan arweiniad athro fynychu’r cwrs hwn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Ymweliadau rhagflas

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffoniwch ni i drefnu ymweliad rhagflas i drafod a chynllunio sut i wneud yn fawr o’ch ymweliad â Sain Ffagan.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.