Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Creu Hanes

Y Brif Adeilad heddiw

Y Prif Adeilad

© Phil Boorman

© Phil Boorman

Yr Atriwm

© Phil Boorman

Llys Rhosir
© Craig Auckland/Fotohaus

Gweithdy

© Craig Auckland/Fotohaus

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng nghanol y project ailddatblygu mwyaf yn ei hanes – project cyffrous gwerth £30 miliwn i weddnewid y trysor cenedlaethol hwn. Mae’r project yn digwydd diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012, cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi £11.5 miliwn i Sain Ffagan – y grant mwyaf a ddyfarnwyd gan y Gronfa yng Nghymru. Bydd yn helpu i adrodd dros 200,000 mlynedd a hanes ein gwlad.

Treftadaeth - Ariennir gan y Loteri

Byddwn yn ymestyn y llinell amser yn Sain Ffagan er mwyn i ymwelwyr allu dilyn straeon am bobl Cymru, o’r brodorion cyntaf hyd heddiw a thu hwnt.

Mwy am y projectBlog

Amgueddfa am bobl Cymru fu Sain Ffagan erioed. Ond mae’r stori yn parhau trwy broject Creu Hanes, a chyda’ch cymorth chi, ein bwriad yw ei chyfoethogi a’i datblygu ymhellach.

Dyma ein cynlluniau. Wrth i’r gwaith adeiladu, yr arddangosfeydd a’r gweithgareddau ddatblygu, hoffem i chi fod yn rhan o’r broses – naill ai ar y safle neu ar-lein.

Rhoi Heddiw

Sut i roi i Sain Ffagan

Rydym wedi creu:

  • mynedfa drawiadol i’ch croesawu i'r Amgueddfa
  • mannau i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau, awditoriwm a chyfleusterau gwell i ysgolion
  • ardal ymchwil bwrpasol lle gallwch astudio ein casgliadau
  • caffi fydd â golygfeydd o’r safle a lle chwarae newydd gerllaw.

Ar y safle, mae adeilad ecogyfeillgar newydd sbon, Gweithdy gyda chyfleusterau ar gyfer gweithdai crefft a pherfformiadau awyr agored.

Dros 230,000 o flynyddoedd o hanes

Am y tro cyntaf erioed, cewch olrhain bywyd yng Nghymru o’r trigolion cynharaf hyd heddiw yn Sain Ffagan. Rydym ni am droi prif adeilad croeso Sain Ffagan yn lle dymunol a difyr – profiad i’w gofio yn hytrach na gofod i ruthro drwyddo.

Orielau difyr

Bydd orielau newydd cyffrous yn edrych ar dair agwedd ar ein hanes. Dewch draw:

  • i drafod a dadlau sut, pryd a pham y daeth Cymru yn genedl
  • i ddarganfod manylion bywyd beunyddiol gwahanol bobl, ddoe a heddiw
  • i ddathlu a dysgu sgiliau creadigol cenedlaethau o wneuthurwyr.

Archaeoleg arbrofol

Bydd y profiad archaeolegol yn ymestyn i’r safle awyr agored.

  • Yn 2016 agorwyd Bryn Eryr , fferm Oes yr Haearn. Mae’r tai crwn, sy’n seiliedig ar safle archaeolegol o gyfnod goresgyniad y Rhufeiniaid, yn ail-gread o fferm fechan ger Llansadwrn yn nwyrain Ynys Môn.

Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol, rydym yn ail-greu:

  • Llys Llywellyn un o lysoedd tywysogion Gwynedd. Byddwn yn ail-greu’r neuadd fawr yn seiliedig ar olion gwreiddiol Llys Rhosyr ar Ynys Môn a adeiladwyd tua 1200 OC. Mae ymhlith y projectau archaeolegol mwyaf cyffrous a heriol a welwyd yng Nghymru. Bydd y muriau cerrig naw metr o daldra a’r to gwellt a phren anferth yn creu cyfleoedd am brentisiaethau a lleoliadau hyfforddi gyda’n Huned Adeiladau Hanesyddol. Wedi i ni gwblhau’r gwaith, byddwn yn gallu croesawu ysgolion a grwpiau cymuned o Fôn i Fynwy i aros dros nos yn y llys.