Prosiect ail-ddehongli Oakdale

Institiwt y Gweithwyr Oakdale yn ystod ymweliad H.R.H. Tywysog Albert i Oakdale

Institiwt y Gweithwyr Oakdale yn ystod ymweliad H.R.H. Tywysog Albert i Oakdale 

Adeiladwyd Sefydliad y Gweithwyr Oakdale ym 1917 yn ganolfan gymdeithasol, addysgol a diwylliannol ar gyfer y gymuned lofaol oedd newydd ddatblygu yno. Bu’n ganolbwynt i’r gymuned ym mhentref Oakdale am 80 mlynedd hyd nes iddo gau ym 1987. Cafodd ei symud i Sain Ffagan ym 1989.

I nodi canmlwyddiant y Sefydliad yn 2017, rydym yn bwriadu ailwampio’r adeilad er mwyn adlewyrchu ei bwrpas gwreiddiol yn galon i’r gymuned.

I ddilyn hanes y project, cadwch olwg am #Oakdale100 ac ein tudalen Facebook dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Cefnogir gan Gynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog