Croeso o’r newydd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi cwblhau prosiect ailddatblygu mwyaf yn ei hanes – prosiect cyffrous gwerth £30 miliwn i weddnewid y trysor cenedlaethol hwn. Roedd y prosiect yn bosib diolch i gefnogaeth gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri drwy’r Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012, cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi £11.5 miliwn i Sain Ffagan – y grant mwyaf a ddyfarnwyd gan y Gronfa yng Nghymru. Bydd yn helpu i adrodd dros 200,000 mlynedd a hanes ein gwlad.

Treftadaeth - Ariennir gan y Loteri

Rydym wedi creu:

 • mynedfa drawiadol i’ch croesawu i'r Amgueddfa.
 • mannau i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau, awditoriwm a chyfleusterau gwell i ysgolion.
 • ardal ymchwil bwrpasol lle gallwch astudio ein casgliadau.
 • dwy oriel newydd sy'n dod â chasgliadau cenedlaethol hanes ac archaeoleg at ei gilydd i lunio safbwyntiau o’r newydd am hanes Cymru.
 • adeilad ecogyfeillgar newydd sbon, Gweithdy gyda chyfleusterau ar gyfer gweithdai crefft a pherfformiadau awyr agored.
 • caffi fydd â golygfeydd o’r safle a lle chwarae newydd gerllaw.

Dros 230,000 o flynyddoedd o hanes

Am y tro cyntaf erioed, cewch olrhain bywyd yng Nghymru o’r trigolion cynharaf hyd heddiw yn Sain Ffagan. Rydym ni am droi prif adeilad croeso Sain Ffagan yn lle dymunol a difyr – profiad i’w gofio yn hytrach na gofod i ruthro drwyddo.

Orielau difyr

Bydd orielau newydd cyffrous yn edrych ar dair agwedd ar ein hanes. Dewch draw:

 • i drafod a dadlau sut, pryd a pham y daeth Cymru yn genedl.
 • i ddarganfod manylion bywyd beunyddiol gwahanol bobl, ddoe a heddiw.
 • i ddathlu a dysgu sgiliau creadigol cenedlaethau o wneuthurwyr.

Archaeoleg arbrofol

Bydd y profiad archaeolegol yn ymestyn i’r safle awyr agored.

 • Yn 2016 agorwyd Bryn Eryr, fferm Oes yr Haearn.
 • Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol, rydym wedi ail-greu Llys Llywellyn un o lysoedd tywysogion Gwynedd.

Cyfrannu Heddiw