Croeso o’r newydd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

© Phil Boorman

Rydym wedi gweddnewid Prif Adeilad yr Amgueddfa. Wrth gyrraedd, cewch fwynhau’r neuadd groeso newydd sbon danlli, ymweld â’r siop a chael blas ar ein bwyty newydd. Yng Nghanolfan Ddysgu Weston, mae ystafelloedd a mannau newydd ar gyfer gweithgareddau ac mae darlithfa hefyd. At ei gilydd, mae’r Ganolfan yn rhoi wyth gwaith yn fwy o le i ni groesawu ysgolion, teuluoedd a dysgwyr sy’n oedolion.

Gweithdy yw ein hadeilad cynaliadwy newydd sbon sy’n gartref i grefftau Cymru. Yma, byddwn yn dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw, ac yn annog ymwelwyr o bob oed i roi tro ar grefftau traddodiadol. Eleni, cewch fwynhau’r caffi newydd a chymryd rhan mewn pob math o gyrsiau crefft.

Y datblygiadau newydd hyn yw diwedd cam diweddaraf ein project ailddatblygu gwerth £30 miliwn i weddnewid Sain Ffagan, diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill.

Mwy o Wybodaeth

Creu Hanes yn Sain Ffagan