Pecyn Parti Rhaffau Uchel

Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan

Chwech potel losin ar ddesg yn siop losin Sain Ffagan

Mae pecynnau parti CoedLan ar gael Ebrill – Medi am pris o £300. (Telerau ac Amodau)

Mae pecynnau parti CoedLan yn cynnwys sesiwn hyd at awr ar y cwrs rhaffau am 15 o blant, a 2 oedolyn. Mae'r cynnig yn cynnwys bwyd poeth a diod i'r plant,  a chyfle i ymweld â'r Siop Losin i ddewis losin.

Eisiau trefnu pecyn parti ar gyfer 2023? Mae modd gwneud hynny nawr. Archebwch becyn parti er mwyn osgoi cael eich siomi. Cysylltwch â venuehire@museumwales.ac.uk neu ffoniwch 02920 573422