Graham Oliver

Manylion Cyswllt

Dr Graham Oliver
Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3220

Enw Staff

Dr Graham Oliver

Enw Swydd

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Gwyddorau Naturiol)

Cyfrifoldebau:

Ymchwil Molysgiaid a Chasgliadau

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • BSc (Anh.) Aberdeen.
  • Ph.D Newcastle-upon-Tyne.
  • Cymrawd y Gymdeithas Fioleg Frenhinol (FRSB).
  • Cymrawd y Gymdeithas Linneaidd (FLS).
  • Cymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (FRGS).
  • Darlithydd Uwch Anrhydeddus, Prifysgol Bangor.

Diddordebau Ymchwil

Tacsonomeg a systemateg molysgiaid, deufalfiau yn bennaf yn enwedig y rhai sy'n byw mewn cynefinoedd eithafol megis tarddleoedd methan, pyllau heli a'r dyfnfor. Yn ail, tacsonomeg deufalfiau Dwyrain Cefnfor India, Môr Arabia a'r Môr Coch. Hanes casgliadau a chasglwyr cregyn. Datblygiad offer tacsonomeg, yn bennaf gwefannau adnabod a hyfforddiant perthnasol. Ymhlith ei brojectau diweddar mae disgrifio rhywogaethau deufalf newydd o Svalbard, Papua Gini Newydd ac Antarctica; hanes casgliad cregyn Montagu a bywgraffiad o John Adams o Benfro; a chwrs hyfforddi deufalfiau yn Kerala, India.

Allweddeiriau

Taxonomeg, Mollusca, Bivalvia, y dyfnfor, eithafyddion, casgliadau cregyn, hyfforddiant tacsonomig.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Oliver, P. G. & Rodrigues, C. F. 2017. Thyasiridae (Mollusca: Bivalvia) from the Kemp Caldera hydrothermal site, South Sandwich Islands, Antarctica. Journal of Conchology, 42, 267-82.

Oliver, P. G., Skryabin, V. A. & Al-Ghunaim, A. Y. 2017. A new genus and species of galeommatoid bivalve (Mollusca: Bivalvia: Montacutidae) from Kuwait Bay, Arabian Gulf. Zoology in the Middle East, DOI: 10.1080/09397140.2017.1299317.

Åström, E. K. L., Oliver, P. G. & Carroll M. L. 2017. A new genus and two new species of Thyasiridae associated with methane seeps off Svalbard, Arctic Ocean. Marine Biology Research, DOI: 10.1080/17451000.2016.1272699.

Oliver, P. G., Morgenroth, H. & Salvador, A. (yn y wasg). Type specimens of Mollusca described by Col. George Montagu in the Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery, Exeter and The Natural History Museum, London. Zoosystematics and Evolution. 50pp. Derbyniwyd ym Mehefin 2017.

Oliver, P. G., Jayachandran P. R. & Nandan, S. B. 2016. Cuspidaria cochinensis Preston, 1916 transferred to the Corbulidae (Mollusca, Bivalvia) and assigned to the genus Cuneocorbula. Marine Biodiversity DOI 10.1007/s12526-016-0578-y.

Holmes, A.M., Oliver, P.G., Trewhella, S., Hill, R & Quigley D.T.G. 2015. Trans-Atlantic rafting of inshore mollusca on macro-litter: American molluscs on British and Irish shores, new records. Journal of Conchology, 42 (1) 41-49.

Oliver, P. G. 2015. Description of the “Juan de Fuca vent mussel”, Benthomodiolus erebus sp.nov. (Bivalvia: Bathymodiolinae): “phylogenetically basal but morphologically not primitive” Zoosystematics and Evolution, 91(2), 151-65.

Oliver, P. G. 2014. “Tubular Gills” Extreme gill modification in the Thyasiroidea with the description of Ochetoctena tomasi gen. et sp. nov. (Bivalvia: Thyasiroidea). Zoosystematics and Evolution,  90(2), 121-32

Oliver P. G. & Frey, M. A. 2014 Ascetoaxinus quatsinosensis sp. et gen. nov. (Bivalvia: Thyasiroidea) from Vancouver Island, with notes on Conchocele Gabb, 1866 and Channelaxinus Valentich-Scott & Coan, 2011. Zootaxa, 3869, 452-468.

Oliver P. G., Vestheim, H., Antunes, A. & Kaartvedt, S. 2014. Systematics, functional morphology and distribution of a bivalve (Apachecorbula muriatica gen. et sp. nov.) from the rim of the “Valdivia Deep” brine pool in the Red Sea. Journal of the Marine Biological Association of the UK. doi:10.1017/S0025315414001234.

Oliver, P. G. & Drewery, J. 2013. New species of chemosymbiotic clams (Bivalvia: Vesicomyidae and Thyasiridae) from a putative ‘seep’ in the Hatton–Rockall Basin, north-east Atlantic. Journal of the Marine Biological Association of the UK, 94(02): 389-403.

Oliver, P. G., Rodrigues, C. F., Carney, R. & Duperron, S. 2013. Spinaxinus (Bivalvia: Thyasiroidea) from sulfide biogenerators in the Gulf of Mexico and hydrothermal vents in the Fiji Back Arc: chemosymbiosis and taxonomy. Scientia Marina, 77(4), 663-76.

Oliver, P.G., Holmes, A.M., Killeen, I.J. & Turner, J.A. 2010. Marine Bivalve Shells of the British Isles (Mollusca: Bivalvia). Amgueddfa Cymru. Ar gael yma: http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves.

Oliver, P.G.Wood, H. & Holmes, A.M. 2009. First British record of the shipworm Uperotus (Bivalvia: Teredinae) from driftwood on the Llyn, WalesJournal of Conchology, 39(6) 681-682.

Oliver P.G. & Holmes, A.M. 2006. The Arcoidea (Mollusca: Bivalvia): a review of the current phonetic-based systematics. Zoological Journal of the Linnean Society, 148 (3) 237-251.

Oliver, P.G. & Holmes, A.M. 2006. New species of Thyasiridae (Bivalvia) from chemosynthetic communities in the Atlantic Ocean. Journal of Conchology, 39(2) 175-183.

Oliver, P.G. & Holmes, A.M. 2006. A new species of Lucinoma (Bivalvia: Lucinoidea) from the Oxygen Minimum Zone of the Oman Margin, Arabian Sea. Journal of Conchology, 39 (1), 63-77.

Holmes, A.M.Oliver, P.G. & Sellanes, J. 2005. A new species of Lucinoma (Bivalvia: Lucinoidea) from a methane gas seep off the southwest coast of ChileJournal of Conchology,38 (6) 673-681.

Mackie, A.S.Y.Oliver, P. G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2005. Shallow marine benthic invertebrates of the Seychelles Plateau: high diversity in a tropical oligotrophic environmentPhilosophical Transactions of the Royal Society A,363, 203–228.

Oliver, P.G.Holmes, A.M.Killeen, I.J., Light, I.J. & Wood, H. 2004. Annotated checklist of the marine Bivalvia of RodriguesJournal of Natural History, 38, 3229-3272.

Oliver, P.G. & Holmes, A.M. 2004. Cryptic bivalves with description of new species from the Rodrigues lagoon. Journal of Natural History, 38, 3175-3227.

Oliver, G., Holmes, A., Wood, H., Killeen, I. & Light, J.  Studies of the Mollusca of the Rodrigues Lagoon.  Yn J.C. Burnett, J.S. Kavanagh a T. Spencer (gol), Shoals of Capricorn Programme Field Report, 1998-2001. Royal Geographic Society (with the Institute of British Geographers) London, 40-41.

Seddon, M., Wood, H. & Oliver, G. 2002.

The Melvill-Tomlin Collection: Completing the inventory in 22 years! [PDF]
Amgueddfa 2000-2002, 40-41.

Mackie, A.Oliver, P.G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2001.  Benthic faunal studies in the Seychelles. Yn J.C. Burnett, J.S. Kavanagh & T. Spencer (gol), Shoals of Capricorn Field Report 1998-2001: Marine Science, training and education in the western Indian Ocean. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), p. 37.