Manylion Cyswllt

Adam Webster
Gwasanaethau Casgliadau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3225

Enw Staff

Adam Webster

Enw Swydd

Prif Gadwraethydd Celf a'r Gwyddorau Naturiol

Cyfrifoldebau:

Cadwraeth paentiadau îsl. Rheoli staff cadwraeth sy’n gyfrifol am gelf, gwyddorau naturiol a chadwraeth ataliol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • BA Anrh. Saesneg a Llenyddiaeth Gysylltiedig (Efrog)
  • Diploma Ôl-radd mewn Cadwraeth Paentiadau Îsl (Courtauld Institute of Art)
  • Aelod Achrededig Icon

Diddordebau Ymchwil

Prif ddiddordeb yn natblygiad sgiliau ymarferol o ran cadwraeth paentiadau îsl a deunyddiau a thechnegau’r artist. Bu’n ymchwilio i driniaeth strwythurol paentiadau ar gynheiliaid cynfas, archwiliad technegol o waith Turner yn y casgliadau a chadwraeth ac atgyweiriad paentiadau panel yn dyddio o 1590. Mae ei waith ar ddeunyddiau a thechnegau’r Argraffiadwyr a’r Ôl-argraffiadwyr yn mynd rhagddo.

Allweddeiriau

Cadwraeth ymarferol, technegau a deunyddiau’r artist, cadwraeth strwythurol, glanhau, atgyffwrdd.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Webster, A. 2016 Book Review, Painting in Britain 1500-1630, Production, Influences and Patronage. Journal of the Institute of Conservation, 73-74.

Webster, A. 2013, Golygydd Gwadd, The Picture Restorer, British Association of Picture Restorers, Number 43.

Webster, A. 2012, Golygydd Gwadd, The Picture Restorer, British Association of Picture Restorers, Number 41.

Wedi cyfrannu at: C.M. Kauffmann wedi’i ddiwygio gan Susan Jenkins gyda chyfraniadau gan Marjorie E.Wieseman 2009, Catalogue of Paintings in the Wellington Musuem, Apsley House, English Heritage a Paul Holberton.