Katie Mortimer-Jones

Manylion Cyswllt

Katie Mortimer-Jones
Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3153

Enw Staff

Katie Mortimer-Jones

Enw Swydd

Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol

Cyfrifoldebau:

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn morol yn arbennig anelidau polychaete.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Bioleg Forol (Prifysgol Abertawe), MSc Bioleg Amgylcheddol (Prifysgol Abertawe), Aelod o’r Procupine Marine Natural History Society, Aelod o’r Natural Sciences Collections Association (NatSCA).

Diddordebau Ymchwil

Mae fy mhrif faes ymchwil yn canolbwyntio ar dacsonomeg anelidau polychaete morol, yn arbennig y mwydyn rhawben (Annelida: Magelonidae). Mae’r projectau presennol yn cynnwys adolygiadau o rywogaethau Magelona Ewropeaidd a Gorllewin Affrica, a morffoleg ac ymddygiad deunydd byw. Mae diddordebau allweddol eraill yn canolbwyntio ar waith allestyn drwy fod yn gyfrifol am gyfrif Twitter yr adran – @CardiffCurator. Prif guradur ‘Mwydod!’, arddangosfa ar fwydod anelid a’u cynghreiriaid, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Allweddeiriau

Tacsonomeg, systemateg, ffylogenedd, Annelida, Polychaeta, casgliadau, curadu, benthos, amrywiaeth, dosbarthiadau, mapio, samplu benthig, gwaith estyn allan morol.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Holmes, A.M., Darbyshire, T., Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. (2017) Proceedings of the 12th International Polychaete Conference, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Cardiff, Wales, UK, 1-5 August 2016. Journal of the Marine Biological Association of the UK 97(5):829-1209

Mortimer, K. 2017. Magelonidae Cunningham & Ramage, 1888. Mewn Purschke G and Westheide W (gol), Handbook of Zoology (ar-lein). Berlin: De Gruyter.

Mortimer, K. & Wood, H. & Gallichan, J. (2016). A departmental face to social media: lessons learnt from promoting natural history collections at National Museum CardiffJournal of Natural Science Collections 3, 18-28.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2014. Morphology, feeding and behaviour of British Magelona (Annelida: Magelonidae), with discussions on the form and function of abdominal lateral pouches [PDF]. Proceedings of the 11th International Polychaete Conference, Australian Museum, Sydney, 2013. Memoirs of Museum Victoria, 71, 177–201.

Zhou, J. & Mortimer, K. 2013. A new species of Magelona (Polychaeta: Magelonidae) from Chinese coastal waters [PDF]. Journal of the Marine Biological Association, U.K. 93 (6) 1503-1510.

Mortimer, K., Rowson, R., Mackie, A.S.Y., Clark, P.F., Maslen, C., Smith, A. S. & Harrower, C. 2012. Steep Holm Island, Bristol Channel, UK: evidence of Larus fuscus Linnaeus, 1758 (lesser black-backed gull) feeding on the invasive signal crayfish, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852. BioInvasions Records, 1 (3) 201-208.

Mortimer, K., Gil, J. & Fiege, D. 2011. Portuguese Magelona (Polychaeta: Magelonidae) with a re-description of Magelona wilsoni Glémarec, 1966.  Proceedings of the 10th International Polychaete Conference, Lecce, Italy 2010. Italian Journal of Zoology,78 (S1) 124-139.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2009. Magelonidae (Polychaeta) from Hong Kong, China, with discussions on related species and redescriptions of three species [PDF]Proceedings of the 9th International Polychaete Conference, Portland, Maine 2007 (Gol. N.J. Maciolek & J.A. Blake). Zoosymposia,2, 179–199.

Mortimer, K. & Wilson, H. 2009. HABMAP: Habitat mapping for conservation and management of the southern Irish Sea — Searchable Data Facility and Resources.  DVD-ROM ymchwil Amgueddfa Cymru & Countryside Council for Wales, Bangor.

Mortimer, K., Turner, J. & Wilson, H. 2007. Outer Bristol Channel Marine Habitat Study (

including Explore the Sea Floor v3
). DVD-ROM Ymchwil ac Addysg. Amgueddfa Genedlaethol, & British Geological Survey, Keyworth.

Mackie, A.S.Y., James, J.W.C., Rees, E.I.S., Darbyshire, T., Philpott, S.L. Mortimer, K., Jenkins, G.O. & Morando, A., 2006. The Outer Bristol Channel Marine Habitat StudyStudies in Marine Biodiversity and Systematics from the National Museum of Wales. BIOMÔR Reports, 4, 1-249 & A1-A227, + DVD-ROM (2007).

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2006. The Magelonidae (Annelida: Polychaeta) from the Seychelles. 2. Description of four additional species, three new to science [PDF]. Yn R. Sardá, G. San Martín, E. López, D. Martin and D. George (gol.), Scientific Advances in Polychaete Research. Scientia Marina, 70 (s3) 125-137.

Poulton, C., Mortimer, K. & Murphy, L. 2006. Communicating sea-bed science [PDF]. Earthwise, 23, 16.

Mackie, A.S.Y.Oliver, P. G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2005. Shallow marine benthic invertebrates of the Seychelles Plateau: high diversity in a tropical oligotrophic environmentPhilosophical Transactions of the Royal Society A,363, 203–228.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2003. The Magelonidae (Annelida: Polychaeta) from the Seychelles, with the description of three new species. Proceedings of the Seventh International Polychaete Conference, Reykjavik, Iceland, 2001. Hydrobiologia,496(1-3) 163-173.      

Mackie, A.Oliver, P.G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2001.  Benthic faunal studies in the Seychelles. Yn J.C. Burnett, J.S. Kavanagh & T. Spencer (gol), Shoals of Capricorn Field Report 1998-2001: Marine Science, training and education in the western Indian Ocean. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), p. 37.

Postiau Blog

gan Katie Mortimer-Jones
14 Hydref 2021
gan Katie Mortimer-Jones
28 Gorffennaf 2021
gan Katie Mortimer-Jones
1 Mawrth 2021
gan Katie Mortimer-Jones
10 Rhagfyr 2020
gan Katie Mortimer-Jones
11 Tachwedd 2020
gan Katie Mortimer-Jones
23 Ebrill 2020
gan Katie Mortimer-Jones
24 Rhagfyr 2018
gan Katie Mortimer-Jones
19 Tachwedd 2018
gan Katie Mortimer-Jones
12 Gorffennaf 2017
gan Katie Mortimer-Jones
12 Gorffennaf 2017
gan Katie Mortimer-Jones
30 Ionawr 2017
gan Katie Mortimer-Jones
1 Rhagfyr 2016
gan Katie Mortimer-Jones
12 Hydref 2015
gan Katie Mortimer-Jones
8 Gorffennaf 2015
gan Katie Mortimer-Jones
1 Gorffennaf 2015
gan Katie Mortimer-Jones
3 Mehefin 2015
gan Katie Mortimer-Jones
24 Mawrth 2015
gan Katie Mortimer-Jones
24 Chwefror 2015
gan Katie Mortimer-Jones
24 Chwefror 2015
gan Katie Mortimer-Jones
7 Ionawr 2015
gan Katie Mortimer-Jones
11 Rhagfyr 2014
gan Katie Mortimer-Jones
25 Tachwedd 2014
gan Katie Mortimer-Jones
14 Hydref 2014
gan Katie Mortimer-Jones
6 Hydref 2014
gan Katie Mortimer-Jones
25 Medi 2014
gan Katie Mortimer-Jones
12 Medi 2014
gan Katie Mortimer-Jones
24 Gorffennaf 2014
gan Katie Mortimer-Jones
2 Mai 2014
gan Katie Mortimer-Jones
30 Ebrill 2014
gan Katie Mortimer-Jones
10 Ebrill 2014
gan Katie Mortimer-Jones
8 Ebrill 2014
gan Katie Mortimer-Jones
26 Mawrth 2014
gan Katie Mortimer-Jones
25 Mawrth 2014
gan Katie Mortimer-Jones
20 Mawrth 2014
gan Katie Mortimer-Jones
24 Ionawr 2014
gan Katie Mortimer-Jones
18 Rhagfyr 2013
gan Katie Mortimer-Jones
8 Tachwedd 2013
gan Katie Mortimer-Jones
24 Medi 2013
gan Katie Mortimer-Jones
18 Medi 2013
gan Katie Mortimer-Jones
17 Medi 2013