Julian Carter

Manylion Cyswllt

Julian Carter
Gwasanaethau Casgliadau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3230

Enw Staff

Julian Carter

Enw Swydd

Prif Gadwraethydd, Gwyddorau Naturiol

Cyfrifoldebau:

Cadwraeth a gofal am y casgliadau Gwyddorau Naturiol, gydag arbenigedd penodol yn y casgliadau swolegol a chasgliad modelau gwydr Blaschka. Arbenigedd ychwanegol mewn mathau o bryfaid cop Prydeinig a bywydeg ogofâu.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Bioleg yr Amgylchedd (Prifysgol Cymru, Abertawe).

MPhil Gwyddorau Biolegol / Cadwraeth (Prifysgol Caerdydd).

Aelod o’r Cyngor – Society for the Preservation of Natural History Collections.

Aelod – Natural Sciences Collections Association.

Diddordebau Ymchwil

Cadwraeth, gwarchodaeth a gofal am gasgliadau gwyddorau naturiol yr Amgueddfa. Gwella’r broses o ddiogelu cydrannau biomoleciwlaidd allweddol fel proteinau ac asidau niwclëig, gan ddefnyddio dulliau fel sbectroscopeg FTIR i fonitro newidiadau cemegol. Dulliau o wella cadwraeth i alluogi arddangos a defnydd mwy effeithiol o sbesimenau gwyddorau naturiol.

Maes arall o ymchwil yn ymwneud ag ecoleg pryfaid cop a bioleg systemau ogof.

Allweddeiriau

Cadwraeth amgueddfa; casgliadau swolegol; DNA; diogelu moleciwlaidd; FTIR; cadwraeth mewn hylif; bioleg ogofau; arachnoleg.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Carter, J. 2010. Taxonomy is dead… long live taxonomy. Understanding the science of preservation in museum natural science collections [PDF]. Yn J. Henderson (gol.), Conservation in Wales: The Role of Science in Conservation, 3-6. Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Cleal, C.J., Shute, C.H., Hilton, J. a Carter, J. 2009. A revision of the Pennsylvanian-aged Eremopteris-bearing seed plant. International Journal of Plant Sciences, 170, 666-698.

Carter, J.D. 2009. The effect of pH on ethanol preserved muscle tissue [PDF]. Collection Forum, 23(1-2), 36-45.

Carter, J.D. 2006.

Breaking the code. Conserving DNA; new demands on natural science collections. Yn C. Buttler and M. Davies (gol), Things fall apart: Museum Conservation in Practice.  
Caerdydd, Gwasg Amgueddfa Cymru, 16-23.

Carter, J.D. and Meecham, C. 2006. Yn C. Buttler and M. Davies (gol),

Things fall apart: Museum Conservation in Practice
. Caerdydd, Gwasg Amgueddfa Cymru, 164-171. 

Jefferson, G.T., Chapman, P., Carter, J., and Proudlove, G. 2004. The invertebrate fauna of the Ogof Ffynnon Ddu cave system, Powys, South Wales, UK [PDF]. Cave and Karst Science 31 (2), 63-76.

Carter, J.D. 2003.

The effects of preservation and conservation treatments on the DNA of museum invertebrate fluid preserved collections [PDF].
MPhil.

Carter, J.D. 2002. The Conservation of Vertebrate CollectionsThe Biology Curator, 23, 4-8.

Carter, J.D. 1998. Conserving invertebrate animal collections. SSCR Journal 9, 9-13.

Postiau Blog

gan Julian Carter
12 Gorffennaf 2019
gan Julian Carter
2 Medi 2016
gan Julian Carter
8 Gorffennaf 2016
gan Julian Carter
26 Mai 2015
gan Julian Carter
7 Tachwedd 2013
gan Julian Carter
19 Awst 2013
gan Julian Carter
29 Ionawr 2013
gan Julian Carter
21 Tachwedd 2012
gan Julian Carter
7 Tachwedd 2012
gan Julian Carter
3 Hydref 2012
gan Julian Carter
29 Mai 2012