Jennifer Protheroe-Jones

Manylion Cyswllt

Jennifer Protheroe-Jones
Diwydiant
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn: +44 (0)29 2057 3630

Enw Staff

Jennifer Protheroe-Jones

Enw Swydd

Prif Guradur - Diwydiant

Cyfrifoldebau:

Cloddio a mwyndoddi metelau yng Nghymru a diwydiannau ategol, yn bennaf ar ôl 1700; casgliadau tramffyrdd, rheilffyrdd cynnar a chamlesi; casgliadau peiriannau unfan a pheiriannau grym symudol; model sy’n gweithio o locomotif Penydarren Richard Trevithick, 1804.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc Daeareg (Cymru); ymddiriedolwr a dirprwy Gadeirydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed; aelod o Banel Archaeoleg Ddiwydiannol Cymru Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru; ymddiriedolwr Canolfan Dreftadaeth Cydweli ac Ymddiriedolaeth yr Amgueddfa Tunplat; aelod o banel golygyddol cofnodolyn Cymdeithas Mwyngloddio Cymru; aelod o banel cynghori Treftadaeth Cymuned Llanelli.

Diddordebau Ymchwil

Mesur diraddiad safleoedd mwyngloddio metelau anfferrus yn ucheldiroedd Cymru, boed hynny trwy effaith naturiol neu effaith dyn; dyddio dechrau defnydd powdr gwn yn safleoedd mwyngloddio Cymru; mesur pwysigrwydd Cymru yn niwydiant rhyngwladol mwyndoddi copr y 19eg ganrif; dyfeisio coethi copr yn electrolytig a lledaenu’r arfer yn rhyngwladol; llyfryddiaeth a hanes diwydiannau metelifferaidd yng Nghymru; llunio catalog o safleoedd mwyndoddi a phrosesu metelau yng Nghymru rhwng 1500 OC a’r presennol; cyfraniadau Cymru at dechnolegau mwyndoddi copr y 18fed a’r 19eg ganrif a’u lledaeniad rhyngwladol; esblygiad ffwrnais chwyth i fwyndoddi haearn a ffwrneisi ategol yng Nghymru’r 19eg ganrif.

Allweddeiriau

Llyfryddiaeth, ffwrneisi chwyth, mwyndoddi copr, masnach copr, coethi’n electrolytig, catalogau, powdr gwn, mwyndoddi haearn, mwyngloddio metelau anfferrus, trosglwyddo technoleg, Cymru.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Poucher, P. & Protheroe Jones, R. 2013. Ystalyfera Iron and Tinplate Works, Ystalyfera: archaeological excavation 2011, Report no. 2013/06 (Llandeilo: Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed).

Protheroe Jones, R. 2011. The Mynydd Parys copper mines. Yn J. Randall. Golden venture: an artist’s residency at Parys Mountain Copper Mines (Abertawe: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau  & Jill Randall), 8-9.

Protheroe Jones, R. 2008. Iron and Steel. Yn J. Edwards (gol.) Tinopolis: aspects of Llanelli’s tinplate trade (Llanelli: Cymdeithas Ddinesig Llanelli), 94-107.

Protheroe Jones, R. 2007. The Company of Mine Adventurers: a bibliography of contemporary publications, 1693-1737. Yn D. Linton (gol.). The Lode of History: Proceedings of the Welsh Mines Society Conference 2007, Welsh Mines and Mining no.1 (Llanaber: Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru), 31-54.

Craig, R., Protheroe Jones, R. & M.V. Symons, 2002. The industrial and maritime history of Llanelli and Burry Port, 1750 to 2000, Caerfyrddin: Cyngor Sir Gâr.

Protheroe Jones, R. 1995. Welsh steel, Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.