Diane Gwilt

Manylion Cyswllt

Diane Gwilt
Gwasanaethau Casgliadau
Y Ganolfan Gasgliadau
Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT

Ffôn: +44 (0)29 2057 3569

Enw Staff

Diane Gwilt

Enw Swydd

Pennaeth Gwasanaethau Casgliadau

Cyfrifoldebau:

Cadwraeth, gwybodaeth am gasgliadau (gan gynnwys adnoddau ffotograffiaeth a llyfrgell); hawliau eiddo deallusol; rheoli casgliadau.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Cadwraeth Archaeolegol, Institute of Archaeology London, Llundain; Diploma yn y Gyfraith a Rheoli Casgliadau (DipLCM), Institute of Art and Law; Cymrawd, International Institute for Conservation; Aelod Etholedig o Fwrdd ICON – The Institute of Conservation; Is-gadeirydd 2006-2008; Cadeirydd 2008-10; Cadeirydd UKIC 1994-6; Darlithydd Cyswllt Prifysgol Caerdydd, MSc Gofal Casgliadau 2005, 2008; Arholwr allanol, Adran Archaeoleg, University of Durham MA Cadwraeth (Gwrthrychau Hanesyddol); MA Astudiaethau Amgueddfa ac Arteffactau 2001-2004; Cadeirydd, Gweithgor Benthyciadau Doethach y Museums Association 2011-12; Aelod o Bwyllgor Achredu Arts Council England 2007-2013; Aelod o Banel Dynodi Arts Council England 2015 - 

Diddordebau Ymchwil

Rheolaeth oddefol ar amgylcheddau storio ac arddangos; gwneud penderfyniadau ar sail risg er mwyn gwella defnydd a symudedd casgliadau; rheoli casgliadau; gwyddoniaeth cadwraeth.

Allweddeiriau

Cadwraeth; rheoli casgliadau; risg.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Gwilt, D., Henderson, J. & Kerr, L.-A. 2014. The Distributed National Collection in Wales – Conservation on the national agenda [PDF]. Yn Preventive Conservation ICOM CC 17th Triennial Conference ICOM-CC Melbourne.

Gwilt, D. 2008. The Collection Care and Access Project – balancing demands on collections. Yn Conservation and Access – Preprints of the IIC Congress 2008, London 14 – 19 September 2008.

Gwilt, D. 2000. Growing pains – the development of a conservation profession in the UK. Cyd-awdur gyda J. Henderson. Yn Tradition and Innovation – Advances in Conservation IIC London 2000.

Gwilt, D. & Henderson, J. 1999. Industrial Collections: Care and Conservation. Proceedings of the CMW/UKIC Conference, Cardiff 1997. CMW/UKIC, London.

Gwilt, D. 1997. The Magor Pill Wreck: aspects of recovery, conservation and interpretation. In Proceedings of the 6th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials (WOAM) Conference York 1996. ICOM Committee for Conservation Working Group on Wet Organic Archaeological Materials, Bremerhaven.

Gwilt, D. & Henderson, J. 1996. Conservation records for the archaeologist? Yn Archaeological Conservation and its Consequences IIC London.

Gwilt, D. 1994. A methodology of preventive conservation for a large, expanding and mixed archaeological collection. Yn A. Roy & P. Smith (gol.) Preventive Conservation: Practice, Theory and Research, IIC London.