Dr Mark Lewis

Manylion Cyswllt

Dr Mark Lewis
Archaeoleg a Niwmismateg
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Caerllion, ger Casnewydd
NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Ffôn: +44 (0)29 2057 3543

Enw Staff

Dr Mark Lewis

Enw Swydd

Uwch Guradur: Archaeoleg Rufeinig

Cyfrifoldebau:

Archaeoleg Rufeinig, casgliadau Rhufeinig.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

MSc Cadwraeth (Caerdydd); PhD Archaeoleg (Cadwraeth, Caerdydd); Cadeirydd, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent; Cadeirydd, Monmouthshire Antiquarian Association.

Diddordebau Ymchwil

Wrthi’n cwblhau adroddiad manwl ar allorau serameg a ganfuwyd ger Caerllion yn 2007, ac yn ysgrifennu canlyniadau ymchwil i’w cyhoeddi ar fosäig ‘thyrsus’ Baddonau Caer Caerllion a mosäig Pollardswell House. Hefyd yn datblygu cynigion ymchwil ar y cyd â Dr Caroline Pudney o Brifysgol Caer yn seiliedig ar ffin orllewinol Britannia, ac a fydd yn cyd-fynd ag ailddatblygiad arfaethedig Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion. Yn cynnal ymchwil rhagweithiol ar Gaer-went Oes y Rhufeiniaid, ac yn gweithio gyda Dr Peter Guest o Brifysgol Caerdydd ar lyfr newydd, ISCA - Fortress of the Legion, i’w gyhoeddi yn 2018.

Allweddeiriau

Archaeoleg, Archaeoleg Rufeinig, Caerllion, Caer-went, Cymru Rufeinig, dadansoddi deunyddiau, cadwraeth archaeolegol, cadwraeth, curadu.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Lewis, M.R.T. 2012. Contribution to P. Guest, M. Luke & C. Pudney. Archaeological Evaluation of the Extramural Monumental Complex (‘The Southern Canabae’) at Caerleon, 2011. An Interim Report [PDF].  Cardiff Studies in Archaeology Specialist Report No. 33. Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.

Lewis, M.R.T. 2011. The Isca Praetorium Reconsidered.  Monmouthshire Antiquary27, 17-34.  Aberystwyth, The Monmouthshire Antiquarian Association.

Lewis, M.R.T. (with contributions from S. Clarke & J. Bray) 2008. Roman Clay Altars from Caerleon.  The Monmouthshire Antiquary, 24,31-45.  Bristol, The Monmouthshire Antiquarian Association.

Watkinson, D. & Lewis, M.R.T. 2008. Desiccated storage of chloride-contaminated iron: A study of the effects of loss of environmental control [PDF].  Yn E. May, M. Jones, & J. Mitchell (gol), Heritage Microbiology and Science.  Microbes, Monuments and Maritime Materials. London: RSC Publishing, 279-292.

Lewis, M. & the Young Archaeologists’ Club SE Wales Branch 2007. A second flood mark at Redwick, Gwent.  The Monmouthshire Antiquary, 23,60-66.  Bristol, The Monmouthshire Antiquarian Association.

Lewis, M.R.T. & Davis, M. 2006.

Underground, overground: Reconstructing the Caerleon sarcophagus. Yn C. Buttler & M. Davis (eds), Things Fall Apart, Museum conservation in Practice.
Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 38-45.

Watkinson, D.E., Tanner, M. Turner, R. & Lewis, M.R.T. 2006.  SS Great Britain: teamwork as a platform for innovative conservation [PDF].  The Conservator29 (2005/6)73-86.  London: ICON: The Institute of Conservation.

Watkinson, D.E. & Lewis, M.R.T. 2005. The role of βFeOOH in the corrosion of archaeological iron [PDF].  Yn P. B. Vandiver, J. L. Mass & A. Murray (gol), Materials Issues in Art and Archaeology VII (Materials Research Society Symposium Proceedings 852, Warrendale, PA, 2005) OO1.6.

Watkinson, D.E. & Lewis, M.R.T. 2005. Desiccated storage of chloride-contaminated archaeological iron objects [PDF]Studies in Conservation50, no. 4.  London: IIC.

Watkinson, D.E. & Lewis, M.R.T. 2004. SS Great Britain Iron Hull: Modelling Corrosion to Define Storage Relative Humidity [PDF].  Yn J. Ashton & D. Hallam. Metal ’04 Proceedings of the International Conference on Metals Conservation, Canberra 4th-8th October 2004 (Canberra: International Council of Museums (ICOM) & National Museum of Australia), 88-103. 

Lewis, M.R.T. 1998.  Poisonous Substances in Ethnographic CollectionsICOM Ethnographic Conservation Newsletter, 18 Hydref 1998.