Manylion Cyswllt

James Turner
Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3135

Enw Staff

James Turner

Enw Swydd

Swyddog Delweddu Digidol a Mynediad

Cyfrifoldebau:

Cyfrifol am reoli labordy delweddu’r Gwyddorau Naturiol. Delweddu gwyddonol gan ddefnyddio technegau digidol yn cynnwys ffotomicrosgopeg, microsgopeg sganio electron (SEM) a modelu a sganio 3D. Dylunio a datblygu rhaglenni ar y we ar gyfer gwaith curadurol ac ymchwil y Gwyddorau Naturiol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc.(Anrh) Delweddu Biolegol.

Diddordebau Ymchwil

Defnyddio technegau delweddu newydd o fewn gwaith ymchwil gwyddorau naturiol a chasgliadau, a rhoi llif gwaith digideiddio ar raddfa fawr ar waith. Mae gen i hefyd ddiddordeb mewn tacsonomeg deufalfiau grŵp Protobranchia o Ogledd Ddwyrain yr Iwerydd a bioamrywiaeth a chyfundrefneg gwlithod Prydain.

Allweddeiriau

Delweddu digidol gwyddonol, ffotomicrosgopeg, sganio 3D (golau strwythuredig, laser, ffotogrametreg), biowybodeg, migrosgopeg sganio electron, datblygu cronfa ddata, datblygu gwefan, tacsonomeg, cyfundrefneg.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Jüttner I., Bennion H., Carter C., Cox E.J., Ector L., Flower R., Jones V., Kelly M.G., Mann D.G., Sayer C., Turner, J. A., Williams D.M. 2019. Freshwater Diatom Flora of Britain and Ireland. Amgueddfa Cymru. Ar gael ar-lein: https://naturalhistory.museumwales.ac.uk/diatoms

Rowson B., Ablett J., Gallichan J., Holmes A. M., Oliver P. G., Salvador A., Turner J. A., Wood H., Brown C., Gordon D., Hunter T., Machin R., Morgenroth H., Reilly, M. Petts R. & Sutcliffe R. 2018. Mollusca Types in Great Britain. Amgueddfa Cymru-National Museum Wales / Natural History Museum. Ar gael ar-lein arhttps://gbmolluscatypes.ac.uk

Rowson, B., Turner, J.A., Anderson, R., & Symondson, W.O.C. 2014. Slugs of Britain and Ireland: identification, understanding and control. Field Studies Council, Shropshire, UK, tud. 140.

Rowson, B., Anderson, R., Turner, J.A., & Symondson, W. O. C. 2014. The Slugs of Britain and Ireland: undetected and undescribed species increase a well-studied, economically important fauna by more than 20%. PLOS One,9 (3) e91907. doi:10.1371/journal.pone.0091907

Wood, H. & Turner, J.A. 2012. Mollusca Types Catalogue. Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Oliver, P.G., Holmes, A.M., Killeen, I.J. & Turner, J.A. 2010. Marine Bivalve Shells of the British Isles (Mollusca: Bivalvia). Amgueddfa Cymru. Ar gael yma: http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves.

Wilson, M. R. a Turner, J. A. 2010. Order Hemiptera: Key to families of Auchenorrhyncha from the Arabian Peninsula. tt. 113-125. Yn: Van Harten. A (Gol.) 2010 Arthropod Fauna of the United Arab Emirates Cyfrol 3. 700tt

MackieA.S.Y.Darbyshire,T., Bamber, R.N. & Turner, J.A. 2010. Notes on new benthic invertebrates from the southern Irish Sea. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter, 27, 24-27.

Killeen, I. J  &  Turner J.A 2009. Yoldiella and Portlandia (bivalvia) from the Faroe-Shetland channel and rockall trough, northeast Atlantic. Journal of Conchology 02/2009; 39(6):733-778.

Wilson, M. R., Turner, J. A. & McKamey, S. H. 2009. Sharpshooter Leafhoppers (Hemiptera: Cicadellinae) An Illustrated Checklist Part 1: Old World Cicadellini. – Studies in Terrestrial and Freshwater Biodiversity and Sytematics from the National Museum Wales. BIOTIR Reports 4: 229pp.

Turner, J. A. 2008 Digital imaging of micro bivalves. 01/2008; 1., DOI:10.11646/zoosymposia.1.1.7

Mortimer, K., Turner, J. & Wilson, H. 2007. Outer Bristol Channel Marine Habitat Study (

including Explore the Sea Floor v3
). DVD-ROM Ymchwil ac Addysg. Amgueddfa Genedlaethol, & British Geological Survey, Keyworth.

Wilson, M. R. & Turner, J. A. 2007. Progress in the study of sharpshooter leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) over 150 years: Monographs, museums and individuals. 01/2007; 150(2):289-303., DOI:10.1163/22119434-900000231

Postiau Blog

gan James Turner
5 Gorffennaf 2017
gan James Turner
7 Chwefror 2017
gan James Turner
23 Medi 2016