Menyw yn gweithio ar hen desctil.

Manylion Cyswllt

Kim Thüsing
Gwasanaethau Casgliadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: +44 (0)29 2057 3449

Enw Staff

Kim Thüsing

Enw Swydd

Cadwraethydd Tecstilau

Cyfrifoldebau:

Cadwraeth tecstilau, rheoli casgliadau, gosod arddangosfeydd, cadwraeth ataliol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • MA (Cyd-Anrh) Hanes Celf/Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Caeredin), 1997.
  • Dipoloma ôl-radd 3 blynedd mewn Cadwraeth Tecstilau o’r Textile Conservation Centre (mewn cysylltiad â’r Courtauld Institute of Art ac University of London), 2000.
  • Aelod ICON (UKIC gynt) ers 1997
  • Trysorydd adran decstiliau ICON (2015-presennol)

Diddordebau Ymchwil

Ymchwiliad i ymddangosiad gwreiddiol a hanes gŵn (Mantua) llys; nod y gwaith ymchwil yw casglu mwy o wybodaeth a chael mwy o ddealltwriaeth am un o’r gwrthrychau pwysicaf yng nghasgliad tecstilau’r amgueddfa.  Nid yw’r gŵn wedi’i ddyddio’n ddibynadwy hyd yma; pe bai hynny’n bosib, trwy astudiaeth gymharol o’r cynllun, patrymau’r les, dadansoddi cyfansoddiad metelau, astudio’r archifau, byddwn mewn sefyllfa well i wybod mwy am ei ymddangosiad gwreiddiol, a gallwn hyd yn oed ei bennu fel un o’r gynau cynharaf wedi’u brodio. 

Allweddeiriau

tecstilau, gwisg, brodwaith, gwneud cwilt, rheoli casgliadau, cadwraeth ataliol, gwneud mownt.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

‘The use of coloring media for the localised coloration of support fabrics in order to camouflage areas of loss in textile conservation’, Mewn: Preprints to a conference organised by the Institute of Paper Conservation Yn Oriel Tate 5-6 Mehefin 2000: Toning Materials for Conservation.