Manylion Cyswllt

Ian Smith
Diwydiant
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn: +44 (0)29 2057 3619

Enw Staff

Ian Smith

Enw Swydd

Uwch Curadur Diwydiant Modern a Chyfoes

Cyfrifoldebau:

Casgliadau diwydiannol modern a chyfoes o 1938 hyd heddiw, gan gynnwys unrhyw ddyfeisiau newydd neu gynnyrch â chysylltiad Cymreig cryf. Yn rhan o Uned Hanes Cyhoeddus yr adran, cyfrannu at brojectau allestyn a chymunedol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

MA Twristiaeth Treftadaeth; BSc Cadwraeth Treftadaeth ac Archaeoleg.

Diddordebau Ymchwil

Lle Cymru mewn materion cyfoes byd-eang; ethnigrwydd a hunaniaeth; esblygiad diwydiannol ar ôl yr Ail Ryfel Byd; twf gwaith mewn ffatrïoedd. Teledu a chyfryngau Cymreig. Datblygiad twristiaeth a thwristiaeth chwaraeon. Diwydiant uwch-dechnoleg, ynni amgen, ailgylchu a datblygu cynaliadwy.

Allweddeiriau

Diwydiannau modern a chyfoes. Ar ôl 1938. Gwnaed yng Nghymru. Hanes llafar. Twristiaeth. Cynhyrchu trydan. Diwydiant olew. Diwydiant cerddoriaeth. Amgueddfeydd dros dro a chymunedol. Allestyn. Darlithoedd Bagloriaeth Cymru.

Detholiad o Gyhoeddiadau