Manylion Cyswllt

Evan Chapman
Archaeoleg a Niwmismateg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3238

Enw Staff

Evan Chapman

Enw Swydd

Uwch Guradur: Archaeoleg

Cyfrifoldebau:

Rheoli’r storfa archaeoleg o ddydd i ddydd, gofalu am y casgliadau a sicrhau mynediad atynt. Curadu’r casgliadau Rhufeinig a gedwir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

MPhil mewn Archaeoleg (Cymru), BA Archaeoleg a Hanes (Cymru), Cymrawd y Society of Antiquaries of London.

Diddordebau Ymchwil

Arbenigo mewn arteffactau gwreiddiol mewn darganfyddiadau Rhufeinig bach, yn enwedig rhai wedi eu gwneud o aloi copr. Mae ei brif feysydd diddordeb ymchwil ehangach yn cynnwys mathau o dlysau Rhufeinig, a’u dosbarthiad yng Nghymru ac ardaloedd cysylltiedig Lloegr, yn ogystal â chyfarpar milwrol Rhufeinig, yn enwedig y rhannau hynny sydd wedi eu gwneud o aloi copr.

Allweddeiriau

Darganfyddiadau Rhufeinig bach; gwrthrychau aloi copr Rhufeinig; tlysau Rhufeinig; cyfarpar milwrol Rhufeinig; Cymru Rufeinig; Caerllion Rufeinig.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Chapman, E.M.  2019  ‘A Roman Donkey Mill from Clyro’, Melin: Journal of the Welsh Mills Society 35, p.93-98.

Chapman, E.M. 2019 ‘Roman Britain in 2018. I. Sites explored. 1. Wales’, Britannia 50, p.410-12.

Chapman, E.M.  2016  ‘Small Finds’, in Hopewell, D. 2016 ‘A Roman Settlement at Tai Cochion, Llanidan, on Anglesey’, Archaeologia Cambrensis 165, p.64-68

Chapman, E.M. 2015 ‘Roman Grave Group from Brecon Gaer’, yn Hankinson, R. et al. 2015 ‘Recent work in the environs of Brecon Gaer Roman fort’, Archaeologia Cambrensis 164, t.118-22

Chapman, E.M. 2014. Roman Britain in 2013: I. Sites Explored: I. WalesBritannia, 45, 308-13

Chapman, E.M. 2014. Copper Alloy. Yn N. W. Jones, ac A. Gwilt. Excavations of the Site of the Former Welshpool Smithfield and the Roman BurialMontgomeryshire Collections, 102, 33-34

Chapman, E.M. 2008. Atodiad XIII.3: description and discussion of the seal box. Yn J. Kenney. Recent excavations at Llandygai, near Bangor, North Wales: full excavation report [PDF]. GAT Report 764 (heb ei gyhoeddi).

Chapman, E.M. 2005. A Catalogue of Roman Military Equipment in The National Museum of Wales. British Archaeological Reports, British Series 388 (Oxford).

Chapman, E.M. 2002. Evidence for an Armamentarium at Caerleon? The Prysg Field Rampart Buildings. Yn M. Aldhouse-Green & P. V. Webster. Artefacts and Archaeology: Aspects of the Celtic and Roman World (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), 33-43