Dim Llun

Manylion Cyswllt

Oliver Fairclough
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3236

Enw Staff

Oliver Fairclough

Enw Swydd

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Celf)

Cyfrifoldebau:

Cyn Geidwad Celf, Amgueddfa Cymru (1998-2015)

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Hanes Modern (Rhydychen), MA Hanes(Keele). Cyd-ddarlithydd gyda Chymdeithas yr Amgueddfeydd. Ymddiriedolwr a Chadeirydd, y Gymdeithas Borslen Ffrengig. Ymddiriedolwr, Arts Alive Wales. Cymrawd Cymdeithas Henebion Llundain. Aelod pwyllgor, Grŵp Hanes Dyffryn Llanddewi Nant Hodni. Aelod, Pwyllgor Esgobaethol Ymgynghorol Trefynwy.

Diddordebau Ymchwil

Artistiaid, gwneuthurwyr, casglwyr a noddywr yng Nghymru ers 1500, yn enwedig Richard Wilson, William Goscombe Jon, David Jones a Syr Watkin Williams-Wynn (1749-89); tirluniau Prydeinig, yn enwedig artistiaid yn gweithio yng Nghymru; Cerameg Prydain ac Ewrop, yn enwedig Abertawe a Nantgarw, a phorslen Ffrengig ar gyfer y farchnad Brydeinig; ac arian Prydeinig.

Allweddeiriau

Paentio, cerflunio, celf gymwysedig, dylunio, cerameg, arian, casgliadau, nawdd.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Renton, A., Fairclough, O. and Conroy, R. (in prep.). Welsh Pottery and Porcelain 1764-1922. Cardiff, National Museum of Wales.

Fairclough, O. (yn yr arfaeth) A Peculiar Beauty: The Llanthony Valley, The Landmark Trust, London.

‘Richard Wilson Revisited’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion / Trafodion Anrhydedd Gymdeithas y Cymmrodorion, 22, 2016, 61-76

‘Wilfred de Winton: Church and China in Edwardian Wales, Brycheiniog, XLVIII, 2016, 71-90

‘Thomas Morgan: Selling French Porcelain in London’, The French Porcelain Society Journal, V, 2015, 197-211

Fairclough, O. 2015. Cyfrannydd at P. W. Jones ac I. Hitchman, Post-War to Modern: A Dictionary of Artists in Wales. Gomer, Llandysul.

Barringer, T., and Fairclough, O. 2014. Pastures Green & Dark Satanic Mills, American Federation of Arts, 2014 (awdur cyfrannol: A. Pritchard, M. Munro, M. Etheridge).

Fairclough, O. 2014. An artist in his own country: Richard Wilson and Wales. Yn M. Postle ac R. Simon (eds), Richard Wilson and the Transformation of European Landscape Painting. Yale University Press, Llundain a New Haven.

Barringer, T. a Fairclough, O. 2014. Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape. American Federation of Arts, Efrog Newydd.

Fairclough, O. (ed.) 2011. Companion Guide to the Welsh National Museum of Art. Caerdydd, Llyfrau Amgueddfa Cymru. (awdur cyfrannol: A. Pritchard, A. Renton, M. Munro).

Fairclough, O. (gol.) 2011. A Companion Guide to the Welsh National Museum of Art. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd

W. J. Grant-Davidson, The Pottery of South Wales, Mackie, 2010

Fairclough, O. 2010. Biblical imagery in private and public spaces in Wales (1850-1930). Yn M. O’Kane a J. Morgan Guy (gol.), Biblical Art from Wales, Sheffield Phoenix Press, 291-303.

Fairclough, O. & Dawkes, B. 2009. Turner to Cézanne: Masterpieces from the Davies Collection, American Federation of Arts, Efrog Newydd.

Fairclough, O. (gol.) 2007. Things of Beauty’: What Two Sisters did for Wales, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.