Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Teganau Traddodiadol

Gyda pha deganau oedd plant yn chwarae yn y gorffennol? Ydy teganau plant heddiw yn wahanol? 

Dyma gyfle i chwarae gyda theganau traddodiadol a’u cymharu â theganau cyfoes.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Y Dyniaethau

Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. 

Iechyd a Lles

Mae datblygu iechyd a lle y corf yn arwain at fuddiannau gydol oes.

 

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Creu Tegan - gwneud tegan traddodiadol