Creu a Gwneud

Ymchwilio!

Eich nod yw arsylwi a chofnodi'r pethau a welwch o'ch amgylch. Gallwch dynnu lluniau, pwyso, mesur a chymryd nodiadau am bethau. Cofiwch fod popeth yn ddiddorol os edrychwch chi'n ofalus!

Archebwch ymweliadau ysgol bythefnos ymlaen llaw os yn bosib. Archebu Lle.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Merch yn edrych ar plisgyn mor trwy chwyddwydr.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3240 neu e-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk

Adnoddau