Yn Eich Ardal

Casgliad y Werin Cymru

Mae Casgliad y Werin yn dathlu hanes, diwylliant a phobl Cymru. Mae'n adnodd gwerthfawr o ddeunyddiau perthnasol lleol all helpu disgyblion i ddarganfod eu treftadaeth a datblygu dealltwriaeth o'u cynefin. 

Gall disgyblion:

  • Chwilio am gynnwys
  • Uwchlwytho eu cynnwys eu hunain
  • Datblygu sgiliau digidol
  • Cyflawni anghenion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

 

Pa gynnwys ydych chi wedi'i greu gyda'ch dosbarth allwch chi ei gyfrannu a'i rannu gyda Chymru a'r byd?

 

www.casgliadywerin.cymru

 

Delwed o'r adnodd: Yr Holocost a Chymru.

Arnold Weil, Köln, Ebrill 1936. Jewish History Association of South Wales/Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW/CHIDC).

Nadolig 1955

Adnoddau