Llwybrau Amgueddfa

Adnoddau Athrawon i'r Orielau Sain Fagan

Nod yr adnodd hwn dan arweiniad athro ar gyfer ysgolion yw helpu athrawon ac arweinwyr grŵp eraill i drefnu ymweliad llwyddiannus. Mae’r orielau yn amrywiol, ac yn cwmpasu pob math o bynciau gwahanol o fewn y cwricwlwm.

Mae yna pecyn ar gyfer y tair oriel newydd yn Sain Ffagan – Cymru, Byw a Bod, a Gweithdy.

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn y pecyn er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n cynnwys cysylltiadau i arddangosfeydd arall o fewn yr Amgueddfa ac hefyd i’r adeiladau hanesyddol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Gweithdy

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk