e-Llyfr

eLyfr: Triniaeth a Meddyginiaeth

Atal a gwella clefydau yn y byd Rhufeinig.

Yn y llyfr hwn, byddwch chi’n dysgu sut oedd y Rhufeiniaid yn ceisio atal afiechydon a gwneud meddyginiaethau, a’r offer oedd ganddyn nhw ar gyfer llawdriniaethau. Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hunan ond mae wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r sesiwn chwarae rhan ‘Medicus’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

elyfr - Triniaeth a Meddyginiaeth (Gellir gweld fel cyswllt ar unrhyw ddyfais)

ilyfr - Triniaethau a Meddyginiaeth (Gellir ei weld ar ddyfeisiau Apple)

 Triniaethau a Meddyginiaethaeth

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3546 neu e-bostiwch learning.romans@museumwales.ac.uk