Ymunwch â’r Lleng o Gartref!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Bathodyn 2

Ydych chi’n ddigon da i ymuno â’r Lleng o Gartref? Ymunwch â ni a dewch yn Llengfilwr o Bell! Mewn blwyddyn arferol byddai ysgolion yn paratoi ar gyfer Gwersyll Rhufeinig yn Amffitheatr Caerllion dan arweiniad milwyr Rhufeinig Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Gyda phawb yn sownd adref, beth am gymryd rhan mewn cyfres o sialensau ac un prawf olaf i ddod yn Llengfilwr o Bell?

Wedi'i greu mewn partneriaeth ag Ysgol Coed y Gof.

Dogfennau