Adnoddau Dysgu

Project Maelgi: Cymru

Project Maelgi: Cymru

Yn yr eLyfr hwn byddwch yn dysgu am y Maelgi, rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol. Mae’n un o siarcod prinnaf Ewrop, ond mae ambell un i’w gael yng Nghymru. Bydd yr eLyfr hwn yn esbonio mwy am y rhywogaeth, sut mae’n cael ei astudio a phwysigrwydd y Maelgi i dreftadaeth forwrol Cymru. Addas i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, ac wedi’i ddylunio ar gyfer cwricwlwm newydd Cymru. Gellir defnyddio’r eLyfr hwn fel adnodd ar ei ben ei hun neu ar y cyd â’r pecyn adnoddau i athrawon, sy’n cynnwys cynlluniau gwersi a gweithgareddau.

https://angelsharknetwork.com/ebook-cymru/