Cysur Mewn Casglu

Mae ymgyrch digidol Cysur Mewn Casglu wedi gwahodd pobl i ymateb i eitemau o gasgliad ar-lein yr Amgueddfa ac i rannu eu gwrthrychau eu hunain - eitemau sy’n dod â chysur, sy’n gwella tymer, ac yn helpu  lles ac iechyd meddwl o ddydd i ddydd, neu mewn cyfnodau anodd.

Gyda chymorth partneriaid, byddwn yn lansio adnodd amgueddfa newydd ar gyfer lleoliadau gofal a grwpiau.

Nod Cysur Mewn Casglu  ar gyfer y dyfodol yw rhoi'r sgiliau a'r deunyddiau i bob cartref gofal yng Nghymru i ddarparu gweithgareddau sy'n seiliedig ar gasgliadau Amgueddfa Cymru. Os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â ni!

Gwelwch rai o’r gweithgareddau isod:

Gwyliau
Y Robin

Tedi
Glan y Môr
Cerddoriaeth Dathlu a Phrotestio

Rhai ‘Pynciau Trafod’ all helpu i sbarduno sgwrs.
Themáu Newydd bob ychydig wythnosau.

Cysylltu

Ydych chi am weld unrhyw themáu neu wrthrychau penodol?
Lleisiwch eich barn.

E-bost sharon.ford@amgueddfacymru.ac.uk