Darganfod: Newid yn yr Hinsawdd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Llun o blant tegan yn cerdded mewn llinell ochr yn ochr â glöyn byw a thitw las

© Slinkachu

Cymerwch gipolwg ar ein tudalennau DARGANFOD: Newid yn yr Hinsawdd i ganfod atebion i'ch cwestiynau mawr am natur a dysgu sut mae gwyddonwyr yn gweddnewid ein dealltwriaeth o fyd natur. Yma, gallwch ymgolli mewn straeon am gasgliadau'r Amgueddfa, gwyddonwyr ac ymchwil.

Newid yn yr Hinsawdd

Sut y bu glo'n gyfrifol am oeri'r hinsawdd 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl

Pysgod Morol Egsotig — tystiolaeth o gynnydd yn nhymheredd y môr o amgylch Cymru?