Ymweliad Rhithiol

Gwledda a Chaethwasiaeth yn oes y Rhufeiniad: Gweithdy Rhithiol

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partion! Darganfyddwch y bwyd rhyfedd a bendigedig roedden nhw'n ei fwyta, fel ymennydd y paun a llygod wedi'u stwffio. Dysgwch am fywydau'r caethweision oedd yn cefnogi y bywyd godidog yma. Bydd cyfle i astudio’r casgliadau sydd ynghlwm â’r pwnc yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cyrmu.  

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Cwricwlwm i Gymru: Dyniaethau 

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd. 

Oed: 8-11

Amcanion dysgu:

  • Darganfod gwledd Rufeinig o safbwynt gwestai mewn parti Rhufeinig, a chaethwas Rhufeinig.
  • Adolygu’r ffyrdd y caiff y digwyddiadau a’r profiadau hyn eu gweld, eu dehongli a’u cynrychioli.
  • Ystyried bywyd bob-dydd a chyfartaledd ar gyfer gwahanol bobl adeg y Rhufeiniaid a heddiw.
  • Ystyried beth allwn ni ei ddysgu o gyfnod y Rhufeiniaid i wella cymdeithas heddiw.

Bl. 3&4 yn mwynhau eu gwers rithwir 'Gwledda a Chaethwasiaeth Rhufeinig'! Ysgol Gynradd Gymunedol Crickhowell Trwy Twitter.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3546 neu e-bostiwch learning.romans@museumwales.ac.uk