Am ddim Yn yr ysgol

Gwledda a Chaethwasiaeth yn oes y Rhufeiniad: Gweithdy Rhithiol

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partion! Darganfyddwch y bwyd rhyfedd a bendigedig roedden nhw'n ei fwyta, fel ymennydd y paun a llygod wedi'u stwffio. Dysgwch am fywydau'r caethweision oedd yn cefnogi y bywyd godidog yma. Bydd cyfle i astudio’r casgliadau sydd ynghlwm â’r pwnc yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cyrmu.  

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

 

Adnoddau:

 

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Cwricwlwm i Gymru: Dyniaethau 

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.