eLyfr: Gwledda a Chaethwasiaeth yn Oes y Rhufeiniaid

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partïon! Dewch i ddarganfod eu bwyd rhyfedd a rhyfeddol, o ymennydd paun i bathew wedi'i stwffio. Dysgwch fwy am fywydau'r caethweision tu ôl i fywydau'r Rhufeiniaid cyfoethog. Astudiwch y casgliadau yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. 

e-Lyfr: Gwledda a Chaethwasiaeth yn Oes y Rhufeiniaid (Gellir gweld fel cyswllt ar unrhyw ddyfais)

Cwricwlwm

Dyniaethau 

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.