e-Llyfr

eLyfr: Ymgyrchu a Phrotest - Sut mae pobl yn protestio

Mae gan bobl Cymru hanes hir o ymgyrchu a phrotestio yn erbyn anghyfiawnder, annhegwch ac anghydraddoldeb. Mae llawer o ffyrdd gall pobl ymgyrchu neu brotestio.

Yn yr eLyfr yma, byddwn ni’n edrych ar rai o’r gwahanol ffyrdd mae pobl yn protestio. Sut ydych chi’n meddwl mae’r ffyrdd mae pobl yn protestio wedi newid dros amser?

Ymgyrchu a Phrotest: Sut mae pobl yn protestio? (Gellir gweld fel cyswllt ar unrhyw ddyfais)

 

 

Cwricwlwm

Dyniaethau

Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk