Gwnewch Cyrn Eich Hun

Llun o ben carw yng Nghanolfan Darganfod Clore yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Llun o fand pen gyda cyrn

Gwnewch set o gyrn carw i chi'ch hun, yn union felcarw!

Beth am ychwanegu cangen ar bob cyrn ar gyferpob pen-blwydd rydych chi wedi'i gael?

 

Bydd Angen:

  • Cardbord
  • Pensiliau
  • Siswrn
  • Tâp gludiog

 

Cyfarwyddiadau: 

1. Torrwch stribed o gardbord a all ffitio o amgylch eich pen a'i dapio gyda'i gilydd fel band pen.

2. Tynnwch lun o gyrn carw a'u torri allan

3. Glynwch nhw at eich band pen.

4. Gwisgwch eich cyrn gyda balchder!

 

Ewch i'n tudalen Adnoddau Digidol i gael mwy o weithgareddau!