Ymweliad Rhithiol

Tegannau: Gweithdy Rhithiol

Pa deganau oedd plant yn chwarae gyda yn y gorffennol? Sut mae’r teganau traddodiadol yn wahanol i teganau modern? Ymunwch â’n hwylusydd i ddarganfod teganau o’r gorffennol a gweld sut maen nhw’n cymharu â theganau heddiw. Sut mae’r deunyddiau a ddefnyddir i wneud teganau wedi newid dros amser? Cewch eich ysbrydoli i wneud teganau eich hun i chwarae â nhw yn yr ystafell ddosbarth.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

Ymunwch ag Amgueddfa Cymru ar-lein gyda'ch dosbarth am weithdy rhyngweithiol byw am ddim. Wedi'u creu ar gyfer dysgwyr 3-7 oed.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

  • y Dyniaethau
  • Celfyddydau Mynegiannol
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk