Ymweliad Rhithiol

Ysgol Maestir: Gweithdy Rhithiol

Sut deimlad fyddai bod yn ddisgybl yn ystod Oes Fictoria? Cyfle i’ch dosbarth ddarganfod yn y gweithdy rhithiol yma.Yn yr ymweliad rhithiol yma, byddwch yn dysgu sut brofiad oedd mynd i ysgol Fictoraidd yng Nghymru, byddwch yn darganfod hanes ysgolion Fictoraidd yng Nghymru, a fydd cyfle i archwilio gwrthrychau Fictoraidd a delweddau archif Amgueddfa Cymru. 

 

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

Adnoddau:

Ysgol Fictoraidd yng Nghymru: elyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

 

 

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk