Ymweliad Rhithiol

Amser Golch: Gweithdy Rhithiol

Sut brofiad oedd gorfod golchi a sychu dillad cyn i ni gael peiriannau golchi a thrydan? Dewch i gwrdd â Marged i ddarganfod sut oedd hi’n golchi dillad ers talwm. Byddwch yn cael ei gwylio’n defnyddio’r twb golchi, y bwrdd sgwrio a’r mangl, yna’n cael cyfle i drin a thrafod efo’n hwylusydd, yn ogystal â gweld rhai o’r gwrthrychau’n agos. Tybed beth wnewch chi ddarganfod sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un peth?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

  • y Dyniaethau
  • Celfyddydau Mynegiannol
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg. 

Adnoddau