Cynllun Iaith Gymraeg 2012

Adolygwyd Mawrth 2012

Lawrlwytho: Cynllun Iaith Gymraeg (PDF, 533k)

Cymeradwywyd ein Cynllun Iaith Gymraeg cyntaf gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym 1997, dan Ddeddf Iaith 1993. Adolygir y Cynllun bob pedair mlynedd. Dyma'r Cynllun diweddaraf, a gymeradwywyd ym mis Mawrth 2012.