Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Pwdin Lwmp

Mynytho, Gwynedd

Arllwys llefrith oer dros y dwmplins afalau

Yr hen drefn oedd berwi’r cymysgedd hwn yn un lwmp mawr mewn cwd lliain – yr arfer a roddodd iddo’r enwau ‘pwdin lwmp’, ‘pwdin clwt’ neu ‘pwdin cwd’.  Byddid yn gwlychu’r lliain mewn dŵr oer ymlaen llaw i rwystro’r pwdin rhag glynu wrtho, rhwymo gwddf y cwd â llinyn, a’i grogi wrth ddarn o bren a roid ar draws y crochan.

Arferid gwneud y pwdin hwn ar gyfer cinio diwrnod dyrnu ar y ffermydd yn ogystal ag ar gyfer dydd Nadolig.  Cai’r gweithwyr dafell ohono gyda phwdin reis cynnes ar ôl cinio o gig rhost, tatws a llysiau eraill.  Gwneid ‘menyn melys’ i’w dywallt arno ar ddydd Nadolig.

Y Rysáit

Byddwch angen

 • llond powlen o flawd plaen
 • llond powlen o siwet
 • llond powlen o gyrens
 • llond powlen o siwgr
 • llond powlen o gandi pîl
 • ychydig o halen
 • llond llwy fwrdd o driog
 • wy neu ddau
 • llaeth enwyn cynnes

Dull

 1. Torri’r siwet yn ddarnau mân a’i weithio drwy’r blawd. 
 2. Ychwanegu’r defnyddiau sych eraill atynt a’u cymysgu’n drwyadl.
 3. Curo’r wyau a’u tywallt i bant yng nghanol y defnyddiau sych. 
 4. Toddi’r soda pobi a’r triog yn y llaeth enwyn cynnes a’u hychwanegu’n raddol at y defnyddiau eraill nes cael cymysgedd o’r ansawdd priodol.  (Ni ddylai fod yn rhy wlyb nac yn rhy sych.)
 5. Rhoi’r cymysgedd mewn basnys pridd a’u berwi yn y dull arferol am ryw bedair neu bum awr.

Mynytho, Caernarfon.

 

Gadael sylw