Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Pwdin Reis

Pennant, Powys

Rysait Mati Thomas

Rysait Mati Thomas

Hwn oedd y pwdin a wneid yn fwyaf cyffredin ar gyfer cinio dydd Sul drwy Gymru gyfan.  Ar ddiwrnod crasu bara mewn ffwrn wal, yr oedd hi’n arfer gan lawer i roi llond padell fawr o bwdin reis i grasu ynddi dros nos ar ôl tynnu’r torthau allan ohoni.  Byddai’r ffwrn ‘yn dal ‘i gwres’ am rai oriau a chresid y pwdin yn araf yn y gwres hwnnw. 

Pan na fyddai hi’n gyfleus i’w grasu mewn ffwrn yr oedd modd berwi’r reis mewn crochan neu sosban wrth ochr y tân.

Y Rysáit

Byddwch angen

  • llond cwpan te o reis
  • llond cwpan te o siwgr
  • pedwar peint o lefrith
  • ychydig o halen
  • ychydig o nytmeg

Dull

  1. Rhoi’r reis mewn dysgl fawr, tywallt dŵr oer drosto, dim ond digon i’w orchuddio, a’i roi mewn ffwrn weddol boeth. 
  2. Pan welir bod y dŵr wedi sychu a’r reis wedi chwyddo, tywallt y llefrith arno, ychwanegu’r defnyddiau eraill atynt, eu cymysgu’n dda, a malu ychydig o nytmeg ar wyneb y llefrith. 
  3. Crasu’r pwdin mewn ffwrn weddol boeth nes ei fod wedi tewhau.  (Byddid yn torri wy neu ddau i’r pwdin i’w dewhau weithiau ar achlysuron arbennig.)

Pennant, Maldwyn.

Gadael sylw