Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Pwdin Mari Morris

Dyffryn Ardudwy, Gwynedd

Arllwys llefrith oer dros y dwmplins afalau

Y Rysáit

Byddwch angen

  • reis
  • halen
  • dŵr
  • cyrens (yn ôl y dewis)

Dull

  1. Golchi’r reis a’i roi mewn cwd lliain. 
  2. Taenu ychydig o halen drosto ac ychwanegu cyrens, yn ôl y dewis. 
  3. Clymu’r cwd yn dynn a’i ferwi mewn dŵr am ddwy awr.
  4. Blasu’r pwdin â siwgr a thywallt llefrith oer arno i’w fwyta.

Dyffryn Ardudwy, Meirionnydd.

Gadael sylw