Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Pwdin Bara

Dowlais, Merthyr Tudful

Mrs. Jane Davies, Parc, Y Bala ar ddiwrnod crasu bara, 1943

Mrs. Jane Davies, Parc, Y Bala ar ddiwrnod crasu bara, 1943

Yr oedd hi’n arfer gan amryw o wragedd gweddwon yn y pentrefi glofaol i wneud y pwdin hwn yn arbennig ar gyfer ei werthu, naill ai o’u cartrefi neu yn y farchnad leol, e.e. Cwm-aman, Aberdâr, Morgannwg.

Y Rysáit

Byddwch angen

 • wyth owns o fara sych
 • dŵr oer
 • dau wy wedi’u curo
 • ychydig o laeth
 • dwy owns o siwgr coch
 • pedair owns o syltanas neu gyrens

Dull

 • Rhoi’r bara yn wlych mewn dŵr oer dros nos.  (Gellir defnyddio tê oer neu laeth oer yn lle’r dŵr yn ôl y dewis.)
 • Drannoeth, gwasgu gweddill y dŵr na lyncwyd gan y bara ohono, ac ychwanegu’r wyau, y siwgr coch, y syltanas ac ychydig o laeth ato. 
 • Eu curo’n dda nes cael cymysgedd o’r un ansawdd â chymysgedd teisen gyffredin. 
 • Gellir ei flasu ag ychydig o nymteg, os dymunir.
 • Iro tun bas, rhoi’r cymysgedd ynddo, ac ychwanegu talpau o ymenyn ar ei wyneb. 
 • Ei grasu mewn ffwrn weddol boeth am ryw awr nes gwelir bod yr wyneb wedi cochi.
 • Torri’r pwdin yn ddarnau sgwâr a’i fwyta fel teisen.

Gellir ychwanegu rhagor o laeth at y cymysgedd i’w wneud yn bwdin meddal.

Dowlais, Morgannwg.

Gadael sylw