Amser Bwyd

Hafan Amser Bwyd

Dowset

Gŵyr

Y lle tân yng nghegin Tŷ Newydd Ffynnon, Manod ger Blaenau Ffestiniog. Enghraifft o range a welid yn gyffredin mewn ffermdai a bythynnod yng Nghymru.

Y lle tân yng nghegin Tŷ Newydd Ffynnon, Manod ger Blaenau Ffestiniog. Enghraifft o range a welid yn gyffredin mewn ffermdai a bythynnod yng Nghymru.

Y Rysáit

Byddwch angen

 • crwst brau
 • dau wy mawr wedi’u curo
 • hanner peint o laeth
 • llond llwy bwdin o flawd plaen
 • ychydig o halen
 • ychydig o nytmeg
 • dau lond llwy fwrdd o siwgr

Dull

 1. Cymysgu’r blawd ag ychydig o’r llaeth a’i ychwanegu at yr wyau ynghyd â gweddill y llaeth. 
 2. Eu blasu â’r siwgr a’r halen.
 3. Gorchuddio ochrau a gwaelod dysgl bwdin ddofn â chrwst brau, arllwys y cymysgedd arno a malu ychydig o nytmeg ar ei wyneb.
 4. Ei grasu mewn ffwrn weddol boeth am ryw hanner awr nes bod y cymysgedd wedi tewhau.

Bro Gŵyr.

Gadael sylw